Storyboard

WAT
Voordat er begonnen wordt met filmen en/of animeren kan een storyboard uitermate handig zijn. Ten eerste dient een storyboard tijdens de pre productie als visuele richtlijn van het concept. Betrokken partijen krijgen een helder inzicht in de opbouw van shots en verhaal. Een storyboard kan daarom ook van groot belang zijn om toekomstige sponsors te enthousiasmeren. Het storyboard dient tijdens de productie als referentie.

Het voorbeeld hierboven is een moving-storyboard voor het concept van een commercial.

LINKS
Storyboard Wiki

  • Diverse storyboards ahv script
  • Uitgewerkte storyboards tbv sales
  • Moving storyboards die het geheel nog beter verduidelijken
Uitgewerkt Storyboard
Schetsmatig Storyboard
Uitgewerkt Storyboard